logo

logo

Kỹ Sư JW-Trường Sơn - Bệnh Viện Huyện Bình Chánh - tp HCM

Ngày 28/11/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh JW-W2000 tại Bệnh Viện Huyện Bình Chánh - tp HCM

Chi tiết

Kỹ Sư Hettich - Trường Sơn - Bệnh Viện Quận Bình Tân - tp HCM

Ngày 28/11/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 05 Máy ly tâm Rotofix 32A tại Bệnh Viện Quận Bình Tân - tp HCM

Chi tiết

Kỹ Sư JW - Trường Sơn - Bệnh Việt Việt Phúc Sài Gòn - tp HCM

Ngày 07/11/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 03 Máy hút dịch CHS-708 tại Bệnh Việt Việt Phúc Sài Gòn - tp HCM

Chi tiết

Kỹ Sư JW - Trường Sơn - Trung Tâm Y Tế Huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

Ngày 02/11/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Đèn mổ di động HoneyLux LED 120RK Stand tại Trung Tâm Y Tế Huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Phòng Khám Phụ Sản - Thành phố Hà Nội

Ngày 02/11/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Bàn Khám Sản Phụ Khoa CHS-E1000 tại Phòng Khám Phụ Sản - Thành phố Hà Nội

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Sở y tế Gia Lai

Ngày 24/10/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 02 Lồng ấp trẻ sơ sinh CHS-i1000 tại Trung tâm y tế thị xã AyunPa và Trung Tâm Y Tế huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Bệnh Viện Việt Phúc Sài Gòn - tp HCM

Ngày 01-06/10/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 06 Bàn khám sản phụ khoa CHS-EX820; 02 Đèn mổ 2 nhánh Honeylux LED 160RK/160RK; 02 Đèn mổ 1 nhánh Honeylux LED 160RK; 02 Bàn mổ cơ thủy lực CHS-790II; 02 Máy hút…

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Quận 8 - tp HCM

Ngày 27/9/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 04 Bàn khám sản phụ khoa JW-G2000 tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Quận 8 - tp HCM

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Phòng Khám Dr.Marie, tp HCM

Ngày 26/9/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Bàn khám sản phụ khoa CHS-E1000 tại Phòng Khám Dr.Marie, tp HCM

Chi tiết

Kỹ Sư JW - Trường Sơn - Bệnh Viện An Sinh - tp HCM

Ngày 19/9/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Bàn khám sản phụ khoa JW-G2000 tại Bệnh Viện An Sinh - tp HCM.

Chi tiết

Kỹ Sư JW - Trường Sơn - Bệnh Viện Dolife - thành phố Hà Nội

Ngày 14/9/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Bàn khám sản phụ khoa CHS-E1000 tại Bệnh Viện Dolife - thành phố Hà Nội.

Chi tiết

Kỹ sư JW - Trường Sơn - Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Đồng Văn - tỉnh Hà Nam

Ngày 06/9/2023 Kỹ sư của Trường Sơn đã hoàn thành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 01 Lồng ấp trẻ sơ sinh CHS-i1000 tại Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - Đồng Văn - tỉnh Hà Nam.

Chi tiết